لطفا چند لحظه صبر کنید ...

معرفی برند :

گیلسو

صنایع دستی گیلان .تهیه شده از از ترکه های بید مجنون.از دختران و زنان گیلان زمین تشکیل شده که با همکاری هم ودر کنار هم به ساخت این نوع از صنایع دستی مشغول هستند.باشد که با حمابت شما عزیزان روز به روز محکم تر و با هدف تولیدات ملی بیشتر به سمت جلو هدایت گردد.